Ασημένιος χορηγός
2014 - 2015
«Πάντα με την ομάδα της καρδιάς μας»